پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰

طرح درس فارسي پايه اول ابتدايي درس پنجم موضوع :مادر

مشخصات كلي

به نام خدا

نام درس: فارسي ( بخوانيم)                   زنگ اجرا: اول                      مكان : كلاس درس       معلم :         مدرسه : 

موضوع: مادر                                     زمان اجرا: 45 دقيقه                پايه : اول

تعداد فراگيران: 41                             تاريخ اجرا:                    صفحه : 40

هدف كلي

1-شناختي : آشنايي با نشانه (ر)

2-مهارتي : توانايي خواندن كلمات ومتن با نشانه هاي  (ر)

3-نگرشي: تقويت علاقه به كتاب و كتابخواني

اهداف رفتاري

در پايان اين درس فراگيران پايه اول بايد ....

1.تصوير عنواني را تعريف مي كند.

2.نام درس را با توجه به تصوير بيان مي كند.

3.دسته بندي كلمات با توجه به شكل نشانه

4.روان خواني از درس

5.يافتن جاي نشانه در كلمه

6.توجه به شكل نشانه

7.بيان نام براي نشانه جديد

8.ساختن كلمه با نشانه جديد

9.نشان دادن علاقه به درس

10 اظهار علاقه به فعاليت در كلاس

مفاهيم کلیدی

مادر  – ابر  – باران

وسايل كمك آموزشي

برچسب ابر – باران  – كارت تصويري – كتاب بخوانيم – جدول الفبا – جدول صامت و مصوت – تابلو – گچ و ...

روش

پرسش و پاسخ – توضيحي

الگو

دريافت مفهوم

تكنيك

بارش مغزي

آزمون رفتار ورودي

     1 ـ  كلمه بگو كه صداي آ  در اول آنها باشد.

     2 ـ  كلمه بگو كه صداي ت در آخر آنها باشد.

     3ـ اين جمله را كامل كن ( من با پا ..... بست .)

ايجاد انگيزه به همراه

گروه بندي

-      با توجه به بر چسب ابر  – باران  – مادر  ... . از طريق ارتباط كلامي افراد گروه شناسايي مي شوند و در جايي كه بر چسب مورد نظر قرار دارد جاي مي گيرند. بعد به هر گروه در مورد آب –فواید آّب و بارش  باران ... با هم در گروه صحبت كنند و سپس نماينده ي هر گروه كار گروه را به كلاس ارائه مي دهد.

-      در اينجا گروه ها8 نفره هستند وچيدمان كلاس با توجه به روش تدريس الگوي دريافت مفهوم به صورت ..... مي باشد تا فراگيران بر تخته تسلط كافي داشته باشند.مرحله ي ارائه ي تدريس

فعاليت معلم

 خوب بچه ها با توجه به پازل ها و گروه بندي امروز مي خواهيم با همديگر يك بازي كنيم. اين بازي شامل يك جدول ( آره – نه) مي باشد با تعدادي تصوير. تصاويري كه من در جدول آره مي زنم مربوط به درس امروز ماست و آنهايي كه در جدول        ( نه) مي زنم مربوط به درس ما نمي باشد.

معلم با نشان دادن يك جفت كلمه به همراه تصوير و زدن آنها در قسمت ( آره – نه) به مقايسه و تفكر بپردازند. پس از تفكر بچه ها از آنها مي پرسم آيا مي توانيد بگوئيد كه چه چيزي در قسمت آره بود كه در قسمت نه نبود.

       آره                 نه

   باران                پرچم                                                                     مادر               توت         

      

 

 

 

 

 


 

 


فعاليت فراگير

فراگيران با دقت گوش مي دهند.

 

 

 

 

 

بچه ها مشاهده و تفكر مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليت معلم

فعاليت فراگيران

حالا معلم فریبا  را صدا مي زند كه از ابتداي نصب كارتها دست گرفته بود از او مي خواهد كه يك كليد واژه انتخاب كند و در قسمت آره بگذارد.

فریبا كلمه ي مادر  را نصب مي كند.

حالا معلم از فراگيران مي پرسد كدام يك از شما مي توانيد يك كلمه مثال بزنيد كه در قسمت آره جا داشته باشد.

فراگيران دست مي گيرند و به انتخاب معلم يك نفر جواب مي دهد مثلاً خرگوش

معلم آفرين برشما

حالا كدام يك از شما مي توانيد كلمه اي را حدس بزنيد كه در قسمت خير باشد.

فراگيران دست مي گيرند و به انتخاب معلم يك نفر جواب مي دهد مثلاً پاركمعلم : بسيار عالي

حالا چه كسي مي تواند به من بگويد كه نشانه اي كه امروز در نظر داريم ياد بگيريم چيست؟

تقريباً 90% دست بلند كرده اند مي گويند ر

معلم : آفرين بر شما . اين همان نشانه اي است كه امروز مي خواهيم ياد بگيريم و با تأكيد بر نشانه(ر) كار را ادامه داده.

معلم: از فراگيران مي خواهد كه به شرح تفكران خود و دلايل كشف نشانه ي جديد بپردازند.

فراگيران با گرفتن نوبت دلايل كشف نشانه ي جديد را بيان مي كنند.

معلم حالا لطفاً كتابهاي خود را باز كنيد و به تصوير درس مادر  به خوبي نگاه كنيد . معلم در گروه كاري خود داستان مربوط به شكل را براي من بيان كنيد. 2 دقيقه

بچه ها كتابها را باز كرده درس5 ماد  را آورده و شروع به مشاهده مي كنند.

معلم – به نظر شما مادر در دست چه دارد .

فراگيران مشورت كرده و پس از مدت تعيين شده نماينده گروه به ارائه داستان مي پردازد.

معلم: مي خواهدكه درس را بصورت انفرادي بخوانيد.لازم به ذكر است كه اگر كسي نتوانست و به مشكلي برخورد كه مي تواند از گروه خود يا به آرامي و با اجازه وارد گروه هاي ديگر شود و از آنها بپرسد.

مشورت مي كنند و پاسخ مي گويند.

- فراگيران مشغول خواندن بصورت صامت مي شوند.

معلم : كدام گروه مي توانند از روي درس به راحتي بخوانند.

دست مي گيرند.

معلم از هر گروه به ترتيب ( .....) مي خواهد كه هر كدام يك خط را بخوانند.

فراگيران به راحتي مي خوانند.

معلم : نشانه ي جديد چه نام داشت

فراگيران (ر)

چند شكل دارد

یک شكل

چه نام دارد

ر

2 كلمه غير از كلمات كتاب بگويند كه  صدای (ر) آن باشد.

برگ 

دو كلمه براي من بگوييد كه ر  در آن قرار داشته باشد

رضا – رفتبچه ها پس حالا بايد به يك نشانه جديدي در جدول خوش آمد بگويم بعد كارت سفيد را از روي نشانه (ر) برداشته.

بچه ها هورا مي كشند و دست مي زنند.

جمع بندي : بچه ها كتاب هاي خود تان را ببنديد. حالا كي مي تواند بگويد نام چه چیزی  را در اين درس ياد گرفتيم؟

اين درس چند جمله داشت؟

كي مي تواند جمله اول را از حفظ بگويد؟

باران از کجا می بارد ؟

باران چه فوایدی دارد ؟

تعيين تكليف:فراگیران باتوجه به درس مادر  تمرین  های کتاب بنویسیم را کامل کرده واز روی کلمات و جملات در رونویسی کنند . و به فراگیران توصیه شد درس مادر رادر منزل با کمک والدین بخوانند .   

.

در پايان كلاس با يك سرود به همراه نرمش به كار خود پايان مي دهد.

 

 

نوشته شده توسط سلیم پوراحمدی در 8:38 |  لینک ثابت   •